Tên công ty: Công ty TNHH Đông Nam Dược Ngọc Anh

Địa chỉ trụ sở chính: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố HCM

Điện thoại: 0969 268 568

Mã số doanh nghiệp: 0314572086

Ngày cấp: 23/01/2018

Người đại diện: Trương Thị Ngọc Ánh

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư