Quy định về mức hoa hồng tối đa cho mỗi sản phẩm (item) trong chương trình tiếp thị liên kết dành cho người bán hàng

Theo đó, mức hoa hồng tối đa cho mỗi đơn hàng là 70.000 VND/ sản phẩm (item).

Quy định về mức hoa hồng tối đa cho mỗi tài khoản

Quy định về mức hoa hồng tối đa cho mỗi tài khoản: Hạn mức hoa hồng của tất cả các tài khoản tham gia tiếp thị liên kết là không giới hạn. Các người bán có thể yên tâm tham gia chương trình mà không cần phải lo lắng bị giới hạn về hoa hồng nhận được.

Người bán sẽ nhận được thông báo chính thức từ chương trình thông qua email đăng ký tài khoản nếu có thay đổi về hạn mức.